Thiết kế nhận diện thương hiệu làng nghề dệt Phùng Xá

Làng nghề dệt Phùng Xá, huyện Mỹ Ðức hình thành từ năm 1929, được gìn giữ, duy trì và phát triển cho đến ngày nay. Nghề dệt ở đây không chỉ cung cấp các sản phẩm cho thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước, mà còn xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản… tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và lao động các vùng lân cận.
.

Project Details

  • Designer : Nguyễn Ngọc Anh
  • Địa điểm : Hà Nội
  • Hoàn thiện : 2016