Văn hóa doanh nghiệp của CBM Branding

Văn hóa doanh nghiệp của CBM Branding

Bậc thầy quản trị Peter F. Drucker đã từng có một câu nói nổi tiếng rằng: “Culture eats strategy for breakfast”, tạm dịch là “Chiến lược chỉ là bữa sáng của văn hóa doanh nghiệp mà thôi”. Quả thực văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng làm nên sức mạnh nội tại và giúp công ty tạo ra giá trị cho khách hàng hiệu quả.

1. Văn hóa doanh nghiệp CBM Branding

Doanh nghiệp cũng như một xã hội thu nhỏ, nên văn hoá doanh nghiệp, về mặt định nghĩa, cũng không khác mấy so với văn hoá xã hội. Mỗi cá nhân có một cách nhìn nhận đúng/sai khác nhau, nên “điểm neo” phải nằm ở hệ giá trị của tổ chức. Hệ giá trị đó phải đủ bao quát và bám sát mục tiêu phát triển bền vững của công ty. Tức là công ty chỉ có thể phát triển bền vững khi hệ giá trị đó được “cấy” vào mỗi cá nhân trong tổ chức.

Văn hóa doanh nghiệp

Với CBM Branding, văn hóa doanh nghiệp được xây dựng nên từ 2 bộ giá trị là “giá trị văn hóa” và “giá trị cốt lõi”. 2 bộ giá trị này chính là kim chỉ nam giúp toàn bộ nhân sự luôn biết cách ứng xử, hành động theo đúng chuẩn mực của công ty.

2. Giá trị văn hóa của CBM Branding

Với giá trị văn hóa của CBM Branding, “tự trọng” chính là yếu tố hàng đầu mà toàn công ty luôn cần phải có để luôn tự ý thức được bản thân và công việc của mình. “Trách nhiệm”, “chủ động” cũng chính những điều cực kỳ quan trọng khác mà trên dưới CBM Branding luôn hướng đến thực hiện. 2 yếu tố cuối cùng làm nên sự trọn vẹn cho giá trị văn hóa của công ty đó là “xuất sắc” và “kết quả”.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Giá trị văn hóa CBM Branding

Giá trị văn hóa của CBM Branding không chỉ giúp nhân đôi sức mạnh công ty lên nhiều lần mà còn tạo ra sự cộng hưởng tinh thần, tri thức của mỗi nhân viên. Và chính điều này đã góp phần không nhỏ xây dựng nên con thuyền lớn để công ty gửi trao giá trị cho khách hàng.

3. Giá trị cốt lõi của CBM Branding

Giá trị chỉ được gọi là lõi khi nó được vận hành như một bộ gene cấy trên cơ thể sống là tổ chức nhằm tạo ra những bản sắc riêng biệt. Đối với CBM Branding cũng vậy, những giá trị cốt lõi của công ty đã được CEO Nguyễn Ngọc Anh gieo xuống từ những ngày đầu công ty đi vào hoạt động. Trong đó “tận tâm” là tôn chỉ hàng đầu của CBM Branding. Theo sau đó, “chuyên nghiệp”, “tinh tế” là các giá trị mà công ty luôn hướng đến và theo đuổi từng ngày. Cuối cùng là sự “phù hợp nhất” từ cách ứng xử, giải quyết công việc đến các giải pháp thương hiệu công ty đề ra cho khách hàng.

Giá trị cốt lõi của CBM Branding

4. Tổng kết

Một trong những cách để tạo ra giá trị cho khách hàng đó là kiến tạo, duy trì và gìn giữ những giá trị, văn hóa doanh nghiệp của doanh nghiệp mình. Với gần 8 năm hoạt động trong sân chơi thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp của CBM Branding vẫn luôn được duy trì và gìn giữ. Điều này đã xây dựng nên một tinh thần đồng điệu cho toàn bộ nhân sự trong công ty và góp phần không nhỏ trong việc đồng hành cùng đối tác, khách hàng trong chặng đường thực hiện hóa ước mơ thương hiệu của mình.

CBM Branding đã được thành lập và phát triển trong gần 8 năm qua với khẩu hiệu “Khởi nguồn sức mạnh thương hiệu” cùng phong cách chuyên nghiệp – tận tâm – tinh tế – phù hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân hiện thực hóa ước mơ phát triển thương hiệu của mình.